Na naší deponii recyklovaného stavebního materiálu nabízíme široký výběr různých frakcí kameniva a recyklátů k prodeji. Cihlová, betonová suť a jiný materiál je přeměněn na stavební drť a nachází své nové uplatnění ve stavebnictví. Stavební recyklát se využívá jako kvalitní náhrada za přírodní materiál. Například podkladový materiál, k zásypům nebo ke zpevnění cest.

Proč využít kupovat recyklátu? Nákupem recyklovaných stavebních materiálů přispíváte k menší ekologické zátěži našeho životního prostředí. Suť a odpad, který naše společnost vyprodukuje je opět zpracován. Další podstatnou výhodou pro nákup recyklátu je jeho příznivá cena oproti novým materiálům.

Kromě prodeje recyklátů z naší deponie také nabízíme možnost uložení stavebních sutí na deponii.

Ceny prodávaných recyklátu a ceny za uložení stavebních sutí na deponii naleznete níže.

Ceník uložení stavebních sutí

 • 170101 Beton bez příměsi
 • 170102 Cihelná suť, střešní tašky
 • 170100 Směsné stavební odpady
 • 170504 Zemina, zemina s kamení
 • 170504-2 Kamenná suť s příměsí zeminy
 • 120 Kč/t
 • 300 Kč/t
 • 300 Kč/t
 • 150 Kč/t
 • 100 Kč/t

Prodej recyklátů

 • Beton
 • Beton
 • Beton
 • Směs
 • Směs
 • Směs
 • Zemina
 • Zemina
 • frakce 0-32
 • fr 0-63
 • fr 32-63
 • fr 0-20
 • fr 0-63
 • fr 32-63
 • fr 0-80
 • fr 0-20
 • 80 Kč/t
 • 80 Kč/t
 • 100 Kč/t
 • 60 Kč/t
 • 60 Kč/t
 • 80 Kč/t
 • 40 Kč/t
 • 60 Kč/t

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Fotogalerie